ฟอร์บส์ จัดอันดับ อภิมหาเศรษฐีโลก 2565 พบนักธุรกิจ ไทย ติดอันดับ 28 คน

ฟอร์บส์ จัดอันดับ อภิมหาเศรษฐีโลก 2565 พบนักธุรกิจ ไทย ติดอันดับ 28 คน

ฟอร์บส์ จัดอันดับ อภิมหาเศรษฐีโลก 2565 โดยมีในอันดับนี้มีนักธุรกิจไทยติดอยู่ด้วย 28 คน เจ้าสัวธนินท์ CP ยังคงคว้าอันดับหนึ่งในไทย ขณะที่ ทักษิณ ยังติด นิตยสารฟอร์บส์ นิตยสารชื่อดังของสหรัฐฯ ได้ออกมาจัด อันดับอภิมหาเศรษฐีโลก หรือผู้มีทรัพย์สินมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราวๆ 3 หมื่นล้านบาทขึ้นไป ประจำปี 2565

ชัวร์แล้ว ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน ม.33 ม.39 ม.40 ลดส่งเงินกี่บาท เช็กที่นี่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และผู้ใช้แรงงาน ได้ออก 10 มาตรการ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมถึงผู้ใช้แรงงาน หนึ่งในนั้นคือการลดเงินสมทบประกันสังคม เพื่อช่วยเหลือนายจ้างผู้ประกอบการ และพี่น้องผู้ประกันตน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และสถานการณ์สงครามระหว่างประเทศรัสเซีย และยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ต้นทุนการผลิต และบริการของทั้งในและต่างประเทศ โดยเมื่อวันนี้ (5 เมษายน 2565) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการในการช่วยเหลือลดเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 1 ของค่าจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 9 (เดือนละ 432 บาท) เหลือร้อยละ 1.9 คิดเป็นเงินเดือนละ 91 บาท โดยเริ่มตั้งแต่งวดเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 สำหรับฝ่ายรัฐบาลยังส่งเงินสมทบในอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยต่อไปว่า มาตรการลดเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนในยามเดือดร้อนในสถานการณ์ดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินสมทบที่ลดลง 1,000 – 1,800 บาทต่อคน รวมเป็นเงินประมาณ 18,085 ล้านบาท ไปใช้เพิ่มกระแสเงินสดให้ผู้ประกันตนมีสภาพคล่องมากขึ้น หากลูกจ้างผู้ประกันตนติดเชื้อต้องรักษาตัวไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้ขาดรายได้ อีกทั้งมาตรการดังกล่าว จะเป็นการลดปัญหาทางการเงินของผู้ประกันตนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการช่วยแบ่งเบาลดภาระต้นทุนที่สูงขึ้นและเพิ่มสภาพคล่องให้กับนายจ้าง เป็นจำนวนเงิน 15,938 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพในการรักษาการจ้างงาน ส่งผลให้สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ เงินสมทบที่ลดลงมากกว่า 34,023 ล้านบาท จะกลายเป็นเม็ดเงินที่นำมาใช้จ่ายช่วยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจะได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ทันภายในกำหนด จึงขอให้นายจ้าง และผู้ประกันตน มั่นใจการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมภายใต้ นโยบายของนายประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ประกันตนให้ตรงจุดและทันท่วงที เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ ปากท้องของพี่น้อง ผู้ใช้แรงงานเป็นเรื่องสำคัญ และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน

ลดเงินสมทบประกันสังคม 2565 รวม 3 เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ม.33 ม.39 ม.40 จ่ายเงินกี่บาท

ลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 33

การลดเงินสมทบของมาตรา 33 ครอบคลุมทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ลดไปร้อยละ 5 ของค่างจ้างเหลือร้อยละ 1 ครอบคลุม 11.2 ล้านคน ส่วนนายจ้างได้ลดเงินสมทบจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 จำนวน 5 แสนราย

ตัวอย่างการลดเงินประกันสังคม : เงินเดือน 15,000 บาท เดิมต้องจ่ายเงินประกันสังคม 750 บาท เหลือจ่ายเพียง 150 บาท ต่อเดือน

ม.33 จะได้ลดอัตราเงินสมทบจากร้อยละ 9 ของค่าจ้าง เหลือร้อยละ 1.9 ของค่าจ้าง ครอบคลุม 1.9 ล้านคน

ตัวอย่างการลดเงินประกันสังคม : จากเดิมที่ส่งเงินสมทบประกันสังคม 432 บาทต่อเดือน เหลือ 91 บาทต่อเดือน

ลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40

อัตราเงินสมทบที่ส่งให้สำนักงานประกันสังคม ของ ม.40 ได้ลดการส่งเงินสมทบ 40% ทั้ง 3 ทางเลือก คือ

ม.40 ทางเลือกที่ 1 เงินส่งเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 42 บาทต่อเดือน

ม.40 ทางเลือกที่ 2 เงินส่งเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 60 บาทต่อเดือน

ม.40 ทางเลือกที่ 3 เงินส่งเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 180 บาทต่อเดือน

โดย  กระทรวงแรงงาน คาดว่ามีผู้ที่ได้รับ “เงินบำเหน็จชราภาพ” ที่จะได้รับผลกระทบจากการลดอัตราเงินสมทบ จำนวน 4,860,212 คน หรือคิดเป็น 36% ของผู้นำส่งเงินสมทบตาม ม.33 และ ม.39

ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่ลดอัตราเงินสมทบ และเมื่อมีการปรับอัตราจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ จะมีผลให้ผู้ประกันตนได้รับ เงินบำเหน็จชราภาพ เพิ่มขึ้นโดยรวม จำนวน 4,553 ล้านบาท

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป