ดราม่า ระเบียบชุดครุย มมส. อธิการบดี แจงล่าสุดหลังนักศึกษารวมตัววุ่น

ดราม่า ระเบียบชุดครุย มมส. อธิการบดี แจงล่าสุดหลังนักศึกษารวมตัววุ่น

ระเบียบการแต่งกายรับปริญญา มมส. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ล่าสุด ไม่ตรงตามระเบียบ ทำนักศึกษาแก้กันวุ่น ล่าสุด อธิการบดี แจงดราม่า คุยกับร้านชุดครุยแล้ว จากกรณีชุดครุยบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( มมส. / MSU.) ไม่ตรงตามระเบียบ ทำให้นักศึกษารวมตัวกันที่ร้านให้เช่าชุดครุยแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามอย่างเนืองแน่น เนื่องจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย. 2565 ในปีนี้ ได้บังคับให้ใช้ชุดครุยวิทยฐานะให้ตรงกับแบบที่กำหนด

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 

อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

จากระเบียบดังกล่าว ส่งผลให้มีนิสิตจำนวนมากที่ได้ตัดชุดไปแล้ว ต้องนำกลับไปแก้และเสียเงินเพิ่ม ขณะเดียวกันร้านชุดครุยก็พบปัญหาตัดชุดผิดบางร้านปฏิเสธแก้ไข แถมไม่คืนเงิน และจากปัญหาทั้งหมด ล่าสุด รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกมายืนยันปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ

โดยกล่าวว่า ล่าสุด มหาวิทยาลัยได้รับคำยืนยันจากผู้ประกอบการที่พร้อมจะดูแลแก้ไขชุดครุยของบัณฑิตให้ถูกต้องตามระเบียบ ขอให้บัณฑิตทุกคนไม่ต้องกังวล มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้บัณฑิตทุกคนได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน นี้ได้แน่นอน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ยังได้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน และได้เจรจากับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบัณฑิตทุกคนให้มากที่สุด เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือบัณฑิต ทั้งเรื่องจำนวนชุดครุยให้เพียงพอ และการแก้ไขชุดครุยให้ถูกต้องตามระเบียบ จากร้านที่ได้รับสิทธิ์จากมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย สถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย (Serum Institute of India หรือ SII) ขับเคลื่อนด้วยปรัชญาการกุศลว่าด้วยวัคซีนที่เข้าถึงได้ เป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกในแง่จำนวนโดสที่ผลิตและวางจำหน่ายทั่วโลก (มากกว่า 1.5 พันล้านโดส) โดยจัดหาวัคซีนที่ราคาต่ำที่สุดในโลกและได้รับการรับรองจาก WHO ไปยังกว่า 170 ประเทศ สถาบันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตยาสร้างภูมิคุ้มกันช่วยชีวิตซึ่งรวมถึงวัคซีนทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อสุขภาพระดับโลก วัตถุประสงค์ของสถาบันจึงขยายสู่วงกว้างด้วยการลดราคาวัคซีนชนิดใหม่ เช่น วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ฮิบ บีซีจี ไวรัสตับอักเสบบี หัด คางทูม และหัดเยอรมัน SII ได้รับการรับรองด้านการนำเทคโนโลยีระดับโลกมาสู่อินเดีย ผ่านโรงงานผลิตมัลติฟังก์ชันที่ทันสมัยที่สุดในเขตมันจารี เมืองปูเน่ ไปจนถึงความร่วมมือกับ Zipline และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพลิกโฉมวงการการแพทย์ฉุกเฉินและการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำในการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความในที่นี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอนาคตของโนวาแวกซ์ รวมถึงแผนและแนวโน้มการดำเนินงาน ความร่วมมือ กรอบเวลาที่จะทราบผลการทดลองทางคลินิก ความคืบหน้าของวัคซีน NVX-CoV2373 ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนลูกผสมที่ป้องกันได้ทั้งโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไปจนถึงขอบข่าย กรอบเวลา และผลลัพธ์ในการยื่นเอกสารและดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลในอนาคต รวมถึงแผนของโนวาแวกซ์ ในการเสริมข้อมูลประกอบการขอการรับรองด้วยข้อมูลจากแหล่งการผลิตอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของโนวาแวกซ์ในภายหลัง ศักยภาพของโนวาแวกซ์และวัคซีน NVX-CoV2373 ในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงวัคซีน ควบคุมการแพร่ระบาดและคุ้มครองประชาชน ตลอดจนประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และอรรถประโยชน์ที่มุ่งหมายไว้ของ NVX-CoV2373 และการส่งมอบวัคซีน NVX-CoV2373 ตามที่คาดหวัง ล้วนเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

โนวาแวกซ์ขอเตือนว่า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความท้าทายในการบรรลุข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะโดยบริษัทเองหรือร่วมกับพันธมิตร

ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการและการทดสอบประเมินวิธีวิเคราะห์ที่จำเป็นในการบรรลุข้อกำหนดจากฝ่ายกำกับดูแล; ปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุต่าง ๆ ที่กำลังขาดแคลน; ข้อจำกัดด้านทรัพยากร รวมถึงทุนมนุษย์และกำลังการผลิต ที่กระทบต่อความสามารถของโนวาแวกซ์ในการดำเนินการตามเส้นทางด้านการกำกับดูแลที่วางแผนไว้ ความท้าทายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาที่ตกลงกันไว้กับหน่วยงานเอกชน รัฐบาล และหน่วยงานอื่น ๆ และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในส่วน “Risk Factors” และ “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” ในรายงานประจำปีของโนวาแวกซ์ บน Form 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) นักลงทุนไม่ควรยึดถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มากเกินไป เราขอเชิญชวนให้นักลงทุนอ่านเอกสารที่เราได้ยื่นต่อ SEC ที่ www.sec.gov และ www.novavax.com เพื่อศึกษาข้อความเหล่านี้ รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้สะท้อนถึงข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่เอกสารนี้เท่านั้น เราไม่มีพันธะผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความเหล่านี้ ธุรกิจของเรามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย รวมถึงที่อ้างอิงไว้ข้างต้น นักลงทุน ผู้ที่สนใจลงทุน และบุคคลรายอื่น ๆ ควรประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างรอบคอบ